آموزش خصوصی

site ad

! Welcome

در این بخـش شما به طور کامل با تمام بخشها و دروس مرتبـط به آمـوزش زبان به سـبک و مـتد جادویی جـرعـه دسترسـی دارید . امیدوارم کمال استفاده را برای یادگیری بهتر ببرید .

 

 

برای اطلاعات بیشتر ما را در شبکه های اجتمایی که در سایت اطلاع رسانی شده است دنبال نمایید تا به منابع رایگان در موضوعات مختلف به راحتی دسترسی داشته باشید .

site ad
null

آمـوزش گام به گام خواندن

Reading

خـواندن ، نوشـتن و یادگـیری لغات

null

آمـوزش گام به گام گرامـر

Grammar Exercise

تمـرینات گرامـر

null

آمـوزش گام به گام گرامـر

Grammar Rules

توضـیحات گرامـر

null

آمـوزش گام به گام مـکالمه

Speaking

مـکالمات روزمـره

فهرست