اهداف المپیاد بین المللی زبان انگلیسی Hippo

این المپیاد رویدادی بین المللی است در جهت ارتقا سطح زبان انگلیسی دانش آموزان، و همچنین دانش آموزان سراسر جهان را به چالش وا می دارد تا در سطح جهانی به رقابت بپردازند.در حقیقت ، المپیاد هیپو دانش آموزان را تشویق می کند تا حس مشترک هویت و یکپارچگی را توسعه و گسترش دهد و جوانان و نوجوانان را به عنوان یک جامعه از سراسر جهان به یکدیگر نزدیک کند.

در واقع هدف اصلی و غایی این المپیاد ایجاد بستری برای روابط دوستانه میان جوانان سراسر جهان است و همچنین درک و تجربه بافت بین المللی و رقابت در چنین فضایی برای آنهایی که به زبان انگلیسی علاقمند هستند ، می باشد.

فهرست