مکالمات کاربردی

conversation

ESL Courses and English Speaking Basics

دروس و عبارات گفتگو

 

conversation
Top Special Words

عبارات ویژه  And / The

عبارات ویژه  You / Be

عبارات ویژه  Do / That

عبارات ویژه  In / This

عبارات ویژه  From / On

scrab

روش تکـنیکال و علمـی برای یادگـیری دائم لغات ، بازی جذاب و سـرگرم کـننده ، فـقط کافیـست قـوائد بازی را یکـبار یاد بگـیرید

Top Basic Words

عبارات کلیدی بخش اول

عبارات کلیدی بخش دوم

عبارات کلیدی بخش سوم

عبارات کلیدی بخش چهارم

عبارات کلیدی بخش پنجم

scrablesss

از بازی با این محـصول شگـفت انگـیز لذت ببرید و لغـات زبان انگـلیسی را مـثل آب خـوردن به ذهـن بسـپارید

سطح یک

در مورد من

دوست من

حیوانات اهلی من

یک روز بارانی

در مزرعه

در پارک

روز ‘ماری’

یک شنبه شلوغ

خواهر و برادران من

هدیه ای برای مادر

scrablesss

اسکربل یک بازی کلمه‌سازی است که در آن دو تا چهار بازیکن با قرار دادن حرف‌های الفبای انگلیسی بر روی یک صفحه بازی امتیاز به دست می‌آورند.

ESL Course 1 : Basic

ESL Lesson 1 : About Me

ESL Lesson 2 : My Friend

ESL Lesson 3 : My Pets

ESL Lesson 4 : A Rainy Day

ESL Lesson 5 : On the Farm

ESL Lesson 6 : At the Park

ESL Lesson 7 : Mary’s Day

ESL Lesson 8 : A Busy Saturday

ESL Lesson 9 : My Siblings

ESL Lesson 10 : A Present for Mom

scrabbles

بازی سرگرم کننده و بسیار جذاب برای ساختن کلمه و ایجاد تورنومنت و مسابقه

فهرست