مکالمات کاربردی

conversation

ESL Courses and English Speaking Basics

دوره آموزشی مکالمه

 

conversation

سطح دو ( مقدماتی )

پیتر مریض است

سرگرمیهای من

با دوستانم

چه کاره میخواهم بشوم

یک جشن تولد

من نمیتوانم “راستی” را پیدا کنم

یک اطاق بهم ریخته

کنار دریاچه

امتحان فردا

یک روز برفی

scrab

روش تکـنیکال و علمـی برای یادگـیری دائم لغات ، بازی جذاب و سـرگرم کـننده ، فـقط کافیـست قـوائد بازی را یکـبار یاد بگـیرید

ESL Course 2 : Basic

ESL Lesson 11 : Peter is Sick

ESL Lesson 12 : My Hobbies

ESL Lesson 13 : With My Friends

ESL Lesson 14 : What I want To Be

ESL Lesson 15 : A Birthday Party

ESL Lesson 16 : I Can’t Find Rusty

ESL Lesson 17 : A Messy Room

ESL Lesson 18 : At The Lake

ESL Lesson 19 : A Test Tomorrow

ESL Lesson 20 : A Snow Day

scrablesss

از بازی با این محـصول شگـفت انگـیز لذت ببرید و لغـات زبان انگـلیسی را مـثل آب خـوردن به ذهـن بسـپارید

سطح یک ( مقدماتی )

در مورد من

دوست من

حیوانات اهلی من

یک روز بارانی

در مزرعه

در پارک

روز ‘ماری’

یک شنبه شلوغ

خواهر و برادران من

هدیه ای برای مادر

scrablesss

اسکربل یک بازی کلمه‌سازی است که در آن دو تا چهار بازیکن با قرار دادن حرف‌های الفبای انگلیسی بر روی یک صفحه بازی امتیاز به دست می‌آورند.

ESL Course 1 : Basic

ESL Lesson 1 : About Me

ESL Lesson 2 : My Friend

ESL Lesson 3 : My Pets

ESL Lesson 4 : A Rainy Day

ESL Lesson 5 : On the Farm

ESL Lesson 6 : At the Park

ESL Lesson 7 : Mary’s Day

ESL Lesson 8 : A Busy Saturday

ESL Lesson 9 : My Siblings

ESL Lesson 10 : A Present for Mom

ESL Course 3 : Basic

ESL Lesson 21 : My Busy Day

ESL Lesson 22 : A Science Project

ESL Lesson 23 :

ESL Lesson 24 :

ESL Lesson 25 :

ESL Lesson 26 :

ESL Lesson 27 :

ESL Lesson 28 :

ESL Lesson 29 :

ESL Lesson 30 :

scrabbles

بازی سرگرم کننده و بسیار جذاب برای ساختن کلمه و ایجاد تورنومنت و مسابقه

فهرست