آموزشگاه

آمـوزشگاه زبان جـرعـه از سال 1387 در راستای اهـداف بلند مدت و اجـرای درست و صحیح آمـوزش همواره گامـهای بلندی در ارتقای سـطح آمـوزش برداشته است و هم اکنون بر آن شدیم برترینهای دنیای مجازی را به روش و متد جرعه برای شما دوستان دانش پژوه به ارمغان آوریم .

گامـهای هدفـمند در ترکـیب مـتدهای مـختلف آمـوزشی به گونه ای که فـقط به یک مـتد خاص وابسـتگی نداشته و سـعی داشـتیم بهـترین مـتدها را در یک طـبقه بندی صـحیح با هم ادغـام کـنیم .

graduation final
ارائه گواهینامه پایان دوره

با ما با خیال راحت و آسوده در امتحانات بین المللی شرکت کنید.

online course
دوره های آموزشی جامع

برگزار کننده قویترین دوره های آموزشی آنلاین کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان

TTC
تربیت معلم ویژه کودکان

به روزترین متد آمورش زبان انگلیسی را با ما تجربه کنید.

teacher
پاسخگویی و مشاوره رایگان

در هر زمان پاسخگو سوالات شما عزیزان هستیم.

چرا آموزشگاه زبان جرعه ؟

شـاید این روزها واژه کلاســهای مـجازی را در اکثر جاهـای کشـور عـزیزمان شــنیده باشـید امـا این نوع کلاسها این روزها هــمان مـسیر خسـته کننده و کسـالت آور قبل را پیـش رو گرفــته اند که این امــر هـیچ تاثـیری در روند یادگیــری آســان و جـذاب دروس به ویژه زبان انگلـیسـی را نداشــته اسـت و فــقط باعـث سردرگمـی و بـطالت وقـت و پــول دانـش پژوهـان گشـته است .این در حالی اســت که مـتد نویـن آمـوزش زبان جـــرعـه در امـر آمــوزش مــجازی از ویژگیـهای بسـیار مـتفاوت و جـذابی برخـوردار است .